Medit-állj

Amiben segíthetek

Információ nyújtás

 • Drogok hatásairól
 • Kémiai és viselkedési addikciókról
 • Serdülőkori szerhasználatról
 • Szenvedélybeteg játszmákról
 • Problémakezelés módjáról
 • Terápiás módszerekről, intervenciókról
 • Kockázati faktorokról
 • Protektív (védő) tényezőkről
 • Felépülésről
 • Rehabilitáció, reszocializáció lehetőségeiről

Állapotfelmérés

Az állapotfelmérés tulajdonképpen a segítő kapcsolat kiindulását jelenti. Az állapotfelmérés több célt is szolgál, többek között információt szerzek az egyénről, amely alapján közösen meghatározzuk a terápiás célokat, és egyben meg is alapozom a segítői kapcsolatot. Maga az állapotfelmérő teszt (ASI – „Addikció Súlyossági Index”) visszajelzést ad a kliensnek aktuális állapotáról, amely segítheti őt abban, hogy helyzetét másképp ítélje meg. Az ASI segítségével feltérképezem az illető szerhasználati jellemzőit, szokásait; az egészségügyi, illetve a pszichés állapotot; egzisztenciális helyzetet, és nem utolsó sorban a társas-családi kapcsolatokat. Az ASI egy 50-60 perces, félig strukturált interjú.

Addiktológiai konzultáció

A konzultáció a „counseling” szóból származik, aminek a magyar fordítása „tanácsadás”. Ez egy olyan kapcsolat, ami a segítségkérő és a képzett segítő között jön létre. Ebben a kapcsolatban a segítő készségei, az általa megteremtett atmoszféra segíti a klienst abban, hogy megtanuljon magával és másokkal olyan viszonyt kialakítani, amely elősegíti a fejlődését (Cavanagh, 1982). Szenvedélybetegek esetében fő cél a tünetmentes állapot elérése, illetve a felépülés elősegítése, ahol a szermentesség előfeltétele, vagy eszköze az életminőség javításának. A felépülés nem más, mint egy komplex, tudatosan választott állapot, amely magában foglalja a „józanságot” (szermentes életforma), illetve a holisztikusan (fizikai – lelki – szociális) felfogott egészség elérését.

Az addiktológiai konzultáció időtartama: 60 perc

Hozzátartozói, család konzultáció

Első körben mindig a családtagok, hozzátartozók érzékelik és jelzik, fordulnak először segítségért, ha felüti a fejét a szenvedélybetegség a családban. Ilyenkor ezer, meg ezer kérdés merül fel a hozzátartozókban. Vajon beleavatkozzak- e az életébe, vagy sem? Ha igen, akkor azt hogyan tegyem? Mit mondjak neki, ha látom, hogy tönkreteszi az életét? Szeretnék neki segíteni, de nem tudom hogyan tegyem. A hozzátartozói, illetve család konzultáció során ebben tudok segítséget nyújtani. A konzultáció folyamán igyekszem egyrészt támaszt nyújtani a hozzátartozónak, csökkenteni a problémával kapcsolatban kialakult feszültséget, másrészt pedig segítek meghatározni, kimondani a problémát, információt adni a szenvedélybetegségekről, választ adni a felmerülő kérdésekre, és nem utolsó sorban megoldást találni a problémákra. A hozzátartozóknak gyakran egy alkalom is elég ahhoz, hogy megnyugodjanak, a felmerülő kételyek elmúljanak. A konzultáció nagyjából 50 perc. Az évek alatt felgyülemlett feszültségek, sérelmek kezelésére javasolnám a hosszú távú 5-10 alkalmas konzultációt, ami igény szerint kiegészülhet relaxációs technikával (autogén tréning).

Iskolákban végzett prevenció, egészségnevelés

Ahhoz, hogy egy iskolai prevenció hatékony legyen, véleményem szerint ajánlatos minél több színtéren megvalósítani a programot, több alkalommal, ellenőrzött körülmények között. A prevenciós foglalkozásoknál mindig az a legnehezebb feladat, hogyan tudunk hatékonyságot mérni. Vajon hatékony-e a prevenció? Véleményem szerint egy serdülőkori személyiségnél évekkel később lehetne hatékonyságot mérni, mert minden egyénnél eltérő a fejlődés, az érés. Találkoztam már olyan kamaszokkal, akik évekkel később jöttek be hozzám és mondták, hogy csak most értették meg miről is beszéltünk anno. Iskolában végzett elsődleges prevenció célja a legitim és illegitim droghasználat előfordulásának csökkentése, az egyes szerek használata kezdetének kitolása idősebb korra, valamint a visszatérő szerhasználat és az abúzus megelőzése. A drog prevenció nem csak a droghasználat megelőzősét, hanem az egészséges vagy egészségesebb élet, jobb életminőség kialakítását is jelenti. Ebbe beletartozik a személyes képességek, készségek kialakítása; megküzdő (coping) képességek fejlesztése; kihívások kezelése, saját élet feletti ellenőrzés, belső erőforrások ellenőrzése. A prevenciónál a fő hangsúly a protektív tényezőkön van. Általam már kipróbált, jól bevált programot (KÖZ – beszéd) alkalmazok prevenciós foglalkozás során, ami másfél órás.

Csoportok szervezése, vezetése

Igény szerint, ami azt jelenti, hogy már 4-6 fővel indítok önismereti jellegű, asszertív (önérvényesítés), szenvedélybetegek hozzátartozói számára hozzátartozói csoportot, illetve fiataloknak kortársképzést. Maximum létszám 15 fő. A csoportfolyamatok hatását általában 4-6 hónap után lehet érezni. A csoport időtartama az adott csoporttagoktól függ, ami minimum másfél óra, maximum 3 órás lehet. A csoportok általában zártak, ami azt jelenti, hogy ameddig a csoport tart, addig új tag nem csatlakozhat.

A csoportok jellemzője, hogy:

 • speciális módszerekkel dolgozom
 • tematikusak
 • védett környezetben zajlanak
 • a csoporttagok megosszák egymással személyes problémáikat
 • az „itt és most” érzéseivel dolgozunk
 • a csoporttagok visszajeleznek, támogatnak, segítenek csoporttársuknak